SSAB satsar på koldioxidfria interna transporter

SSAB i Oxelösund, transport- och logistikforskningsinstitutet TFK och Kalmar kommer tillsammans under de närmaste åren att utveckla och testa koldioxidfria interna transporter som drivs av vätgas och bränsleceller. Projektet har en budget på över tio miljoner kronor.

Gaffeltruck från Kalmar. Foto: Per Trane.

– Det här är ett mycket bra projekt för SSAB i Oxelösund, där vi här och nu konkret kan utreda möjligheterna för att minska vårt fossilberoende. Förutom att vi helt byter bränsle får vi på köpet en bättre maskin, säger Jacob Sandberg platschef på SSAB i Oxelösund.

Inom stålindustrin är så kallade interna transporter med truckar och andra fordon omfattande. Bara inom SSAB i Oxelösund används ett femtiotal olika fordon, vilka har fossila bränslen som huvudsakliga energikällor.

Under 2017 och 2018 kommer ett demonstrationsprojekt genomföras där en tung 14-tons gaffeltruck ska förses med bränsleceller och drivas med vätgas. Det innebär att utsläppen från trucken blir vatten istället för koldioxid. Gaffeltrucken ska användas under ordinarie drift för interna transporter och intern hantering vid SSAB i Oxelösund och testas under fem till åtta månader, dygnet runt. Effekterna av att använda bränsleceller kommer att analyseras och utvärderas utifrån bland annat energieffektivitet, miljöeffekter samt driftekonomi. TFK är projektsamordnare och kommer att utföra analyser och utvärderingar.

Demonstrationsprojektet genomförs i nära samverkan mellan SSAB, Kalmar (en del av Cargotec) och forskningsinstitutet TFK. Projektet har en budget på 10,7 miljoner kronor, med Energimyndigheten, SSAB och Kalmar som huvudfinansiärer. Ytterligare ett tiotal företag inom stålindustrin och annan processindustri deltar i projektet och tanken är att den nya koldioxidfria tekniken ska komma till användning även utanför SSAB.

– Det här projektet går helt i linje med stålindustrins gemensamma vision för 2050. Stålföretagen deltar i flera olika satsningar med fossilfria transporter som yttersta mål, exempelvis el-vägen på E16 utanför Gävle och Sandviks bränsleceller till vätgasbilar. Andra projekt med syfte att effektivisera transporter pågår också, säger Jenni Ranhagen, Jernkontorets expert på transportfrågor.

Mer information om projektet:

Kontaktperson:
Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52