Framtidsstipendiet 2016 gick till Axel Nordin

Juryn föll för Nordins idé om datorbaserade designsystem och digitala tillverkningstekniker för skräddarsydda lösningar. Även Michael Neuman fick ta emot ett resestipendium för sin idé om stålets potential för asteroidbrytning.

Prisutdelningen ägde rum under Ståldagen den 9 november på IVA i Stockholm. Från vänster: Johannes Zetterlund, Olle Wijk, Claudia Olsson, Axel Nordin och Michael Neuman.

Framtidsstipendiet utlystes i december 2015 och efterlyste då den bästa och mest kreativa idén för framtida användningsområden för stål. Stipendiet finansieras av Sancte Örjens Gille. I onsdags kväll korades vinnarna Axel Nordin och Michael Neuman.

Nordin får ta emot 375 000 kronor för sitt bidrag. Motiveringen lyder: 

"Axel Nordin har genom den vinnande idén tagit fasta på de senaste trenderna och efterfrågan på skräddarsydda produktlösningar. Han har även tagit hänsyn till de hinder som begränsningar inom dagens tillverkningsteknik orsakar. Idén fokuserar på hur datorbaserade designsystem och digitala tillverkningstekniker kan hjälpa tillverkande företag inom svensk stålindustri att erbjuda sina kunder möjligheter till skräddarsydda lösningar. Nordin visar genom sitt bidrag prov på en god förståelse för industrins nuvarande och kommande utmaningar i den digitala transformationen och kan genom idén och den föreslagna lösningen spela en viktig roll i anpassningen av dagens system till morgondagens behov. Lösningen kopplar mjukvara till hårdvara och demonstrerar både inspirerande originalitet och innovationshöjd. Juryn ser fram emot att följa Axel Nordins arbete och utveckling med lösningen – för stålindustrins framtid!”.

Michael Neuman får ta emot 25 000 kronor i resestipendium för sitt bidrag med motiveringen:

”Michael Neuman har presenterat en utmärkande idé för stålets möjliga potential för asteroidbrytning. Neuman anammar ett visionärt framtidsperspektiv och presenterar tankar för hur stål kan spela en roll i utvinningen av de värdefulla metaller som finns bortom jordens gränser. Även om idén är i ett tidigt skede så vill juryn premiera detta framtidstänk och uppmuntra den tävlanden att vidare utforska initiativ och möjligheter kopplade till asteroidbrytning. Av denna anledning belönas Michael Neuman med ett resestipendium om 25 000 kronor för att besöka och lära om institutioner eller organisationer som arbetar med frågor kopplade till asteroidbrytning. Målsättningen är att insikterna från resan ska inspirera till innovation, forskning och entreprenörskap inom detta spännande framtidsområde”.

Juryn bestod av:

Ordförande Claudia Olsson, Exponential Holding AB/Singularity University
Anna Ponzio, Jernkontoret
Johannes Zetterlund, Narva
Olle Wijk, Olle Wijk AB

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret
gert.nilson@jernkontoret.se, 070 253 01 14