Förtrollad kedja till Jernkontoret

Gunnar Almgren och Monica Ström-Almgren har donerat Oscar Reuterswärds verk "Förtrollad kedja" till Jernkontoret.

Överlämnandet av donationen på Jernkontoret. Från vänster: Orvar Nyquist tidigare vd på Jernkontoret, Monica Ström-Almgren, Gunnar Almgren, Bo-Erik Pers och Jan Beckeman, tidigare direktör på Jernkontoret.

I förra veckan förärades Jernkontoret en fin donation – en stålskulptur. Det är professor Gunnar Almgren och Monica Ström-Almgren, gallerist på Galleri Överkikaren, som har donerat Oscar Reuterswärds verk ″Förtrollad kedja″ till Jernkontoret.

Skulpturen fanns med vid konstutställningen ″Järnet i konsten″ som anordnades 1997 i samband med Jernkontorets 250-årsjubileum.

– Vi är mycket glada och hedrade av denna donation. Jernkontoret har en relativt stor samling konst, men mest porträtt samt måleri och etsningar som skildrar järnbruk. Det är roligt att samlingen vidgas till att även omfatta skulpturer, säger Bo-Erik Pers.


Jubileumsutställningen "Järnet i konsten"

I samband med Jernkontorets 250-årsjubileum 1997 anordnades i Stockholm en konstutställning om järnet som inspirationskälla, ″Järnet i konsten″. Utställningen pågick 6–19 juni på Bukowskis och på Galleri Överkikaren.

På Bukowskis visades konstverk från äldre tider. Ett 70-tal oljemålningar, akvareller och etsningar inlånade från olika bruk, företag, museer och från Jernkontorets samlingar skildrade järnbruks- och gruvmiljöer, järn- och stålprodukter och människor i arbete. På Galleri Överkikaren visades främst modernt måleri och samtida skulpturer i järn och stål.

Konstnären Oscar Reuterswärds verk ″Förtrollad kedja″ från 1955 var affischbilden för utställningen.

 

Kontaktperson:

Yngve Axelsson, bibliotekarie
yngve.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 51