Ska vattenkvalitet mätas mot ett statiskt tillstånd?

Ny rapport inför den kommande revideringen av ramdirektivet för vatten: Vad innebär konkret en "undisturbed state" och är ett sådant tillstånd verkligen önskvärt?

Europas vatten ska enligt EU:s ramdirektiv för vatten (RDV) senast 2027 uppnå "god ekologisk och kemisk status". Under nuvarande tillämpning av RDV så används ett statiskt referensförhållande för att bedöma vattenkvalitet. Referensförhållandet ska enligt direktivet motsvara en ”undisturbed state” (opåverkat tillstånd).

Inför kommande revidering av RDV har många inspel i debatten gjorts av både forskare och myndigheter. Nu ifrågasätter Jernkontoret i rapporten Referensförhållanden inom ramdirektivet för vatten lämpligheten i att basera direktivets uppfyllande på ett statiskt referenstillstånd.

Kontaktperson: 

Sophie Carler, senior rådgivare i miljöfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18