Worldsteels årsmöte inlett

Idag inleddes World Steel Associations årsmöte i Dubai. Jernkontorets vd Bo-Erik Pers är på plats för att representera den svenska stålindustrin.

− Jag kan konstatera att de ansträngningar vi gör i stålindustrin i Sverige och Norden är betydligt mer offensiva och inriktade på att minska utsläppen av växthusgaser både på kort och lång sikt än i många andra delar av världen. Vi ska också vara mycket tacksamma för att vi har ett bra energisystem med koldioxidfri elförsörjning. Dessutom innebär våra avancerade stål att mindre stål behövs vilket ger stora koldioxid- och energibesparingar, säger Bo Erik Pers.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62