Öppet brev från Europas stålindustri till EU:s regeringschefer

59 verkställande stål-direktörer har tillsammans med Eurofer, det europeiska stålindustriförbundet, skickat ett öppet brev till EU:s regeringschefer inför toppmötet den 20–21 oktober.

SSAB:s vd Martin Lindqvist och Jernkontorets vd Bo-Erik Pers finns med bland dem som undertecknat brevet till regeringscheferna.

– Stålföretagen inom Europa står enade och det är bra att vi på detta sätt kan föra fram våra åsikter till beslutsfattarna om vad som krävs för att vi ska kunna fortsätta bidra till en hållbar europeisk ekonomi, säger Bo-Erik Pers.

Inför Europeiska Rådets möte 20–21 oktober påtalar de 59 vd:arna vikten av att bibehålla en innovativ, hållbar och globalt konkurrenskraftig stålindustri i Europa och man efterfrågar stöd i vissa frågor:

  • Marknadsekonomisk status för Kina, där man vill se en anpassning till USA.
  • Handelsförsvar, där man vill ha effektivare och snabbare åtgärder för att återupprätta rättvis handel.
  • EU:s handelssystem för utsläppsrätter, där man vill försäkra sig om att kostnaderna inte blir så pass stora att de hindrar teknikutvecklingen.

Open Letter: 58 European steel industry CEOs write to EU Heads of State and governmen (eurofer.org)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62