En tredjedel fler sökande till Materialdesign

Antal förstahandssökande till KTH:s civilingenjörsprogram Materialdesign ökade med 32 procent 2016, vilket är den största procentuella ökningen av alla civilingenjörsprogram på KTH. Dessutom var hälften av de sökande kvinnor vilket sedan länge varit en målsättning.

Lyftet från 34 till 45 förstahandssökande kan tyckas blygsamt men för stål- och verkstadsindustrin är de blivande civilingenjörerna en nyckelgrupp. Det är bland annat tack vare skickliga materialingenjörer som industrin stärker sin konkurrenskraft och tryggar vår välfärd. En annan positiv nyhet är att hälften av de sökande är kvinnor.

− Det är glädjande att se att fler unga vill arbeta med att utveckla nya material. Denna utveckling kommer vara avgörande för att alla människor på jorden ska kunna leva ett bra liv. Det är också väldigt roligt att det är lika många kvinnor som män som valt utbildningen. Tekniska utbildningar och yrken ska vara tillgängliga och attraktiva för alla och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att öka antalet kvinnor i branschen, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

− Det är skönt att få ett positivt betyg på att vårt arbete att sprida upplysning om utbildningen bland gymnasieelever, bland annat med hjälp av Jernkontoret, har gett resultat. Utbildningen har ett brett perspektiv på framställning, struktur, egenskaper och återvinning av material och att ännu fler framtida studenter får dessa viktiga kunskaper är bra både för stålindustrin som för samhället, säger Anders Eliasson, programansvarig Materialdesign.

Kontaktperson:

Peter Salomon, senior rådgivare kompetensfrågor
peter.salomon@jernkontoret.se, 08-679 17 60