Pulvermetallurgiskt stipendium till Joakim Ålgårdh

Joakim Ålgårdh, forskningsledare vid Swerea KIMAB, har tilldelats ett stipendium om 25 000 kr av Jernkontorets teknikområde 80 - Pulvermetallurgi. 

Robert Vikman, Jernkontoret, Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB, Henrik Karlsson, Volvo Group Trucks Technology AB. Foto: Anneli Nygårds/Swerea.

Motiveringen lyder:

Joakim Ålgårdh har, med genuin entusiasm för additiv tillverkning med EBM, elektronstrålesmältning, bidragit till att lyfta fram detta områdes möjligheter till glädje för hela pulvermetallurgiområdet.

Utdelningen av stipendiet gjordes i samband med invigningen av arenan för 3D-printing i metall, ett initiativ till ett nätverk från Swerea, Chalmers tekniska högskola och Högskolan Väst. I nätverket ingår också ett antal industrier verksamma inom pulvermetallurgiområdet. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Vid invigningen och den tillhörande konferensen deltog ett hundratal intresserade.

− En fullständig överraskning. Kan man vara annat än stolt? sa en omtumlad Joakim Ålgårdh under gårdagens konferens.

− Det ger alltid en bra känsla att få dela ut ett stipendium till unga lovande forskare, säger Henrik Karlsson, ordförande i TO80.

Stipendium till Joakim Ålgårdh för arbete inom 3d-printing (swerea.se)

Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals (swerea.se)

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Kontaktperson:

Robert Vikman, forskningschef TO80
robert.vikman@jernkontoret.se, +46 8 679 17 50