Snabbavveckling av kärnkraft oerhört bekymmersamt

Vattenfall hotar att stänga ytterligare kärnkraftverk i förtid. Om detta sker får det allvarliga konsekvenser för stålindustrin, menar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Beskedet från Vattenfall att fler kärnkraftverk än planerat kan behöva stängas i förtid rör upp känslor, inte minst hos basindustrin. Säker tillgång på el är en förutsättning för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Anledningen till kärnkraftverkens dåliga lönsamhet är till stor del den så kallade effektskatten regeringen infört.

– Jag tycker att det här är oerhört bekymmersamt. Effektskatten leder till att Sveriges elförsörjning kraftigt minskar genom förtida nedläggning av kärnkraften. Och har vi ingen el så kan vi inte producera. Så enkelt är det, säger Bo-Erik Pers.

Läs också:
"Vattenfall hotar stänga Forsmark – skrämmer upp stålindustrin", Gefle Dagblad, 2015-01-07

Kontaktperson:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08-679 17 39