Jernkontoret välkomnar klimatavtalet

I söndags enades världens länder om ett globalt klimatavtal i Paris. Jernkontoret välkomnar avtalet och målet om att stoppa jordens temperaturhöjning till maximalt 1,5 grader. 


– Det är glädjande att så många länder kan enas om att stoppa den globala uppvärmningen. Ett globalt avtal med så många undertecknande länder har vi aldrig sett förut och bara det är ett stort framsteg, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Positivt är också att länder successivt ska utveckla sina nationella åtaganden vid de översyner som ska ske vart femte år. Detta görs genom inrättandet av en särskild mekanism för transparens och rapportering, som också innefattar en extern granskning. Det skapar en sporre för att enskilda länders åtagande ska kunna följas upp, vilket många företag länge efterfrågat.

– Det är viktigt att vi som konkurrerar globalt kan jämföra oss med olika länder. Det ska synas när företagen gör miljöansträngningar och konsumenterna ska kunna välja klimatsmarta produkter, säger Bo-Erik Pers.

Jernkontoret hade önskat se fler framsteg när det gäller globalt pris på koldioxid. I dag har EU ett handelssystem för utsläppsrätter, vilket är bra, men det skapar också ojämlik konkurrens med företag utanför EU som inte har kostnader för sina utsläpp. Ett globalt pris på koldioxid är det långsiktigt bästa styrmedlet för att klara klimatutmaningen.

Här kan du läsa om hur svensk stålindustri bidrar till klimatnytta 

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62