Fyra nya JoSEn-projekt

Fyra nya projekt startar inom energiforskningsprogrammet JoSEn - Järn- och stålindustrins energianvändning.

De nya projekten handlar om

  • återvinning av restvärme vid kylning av valsar
  • metoder för att strukturera, kategorisera och visualisera energidata
  • att minska utsläppen av koldioxid från masugnsprocessen med hjälp av vätgas och förnybara reduktionsmedel som biogas, torrifierat material och träkol
  • att få ner svavelhalten i råjärnet som lämnar masugnen.

Programmets långsiktiga vision är att svensk järn- och stålindustri år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter.

Järn- och stålindustrins energieffektivisering, JoSEn, projekt 2015


Förbättrad effektivitet vid svavelrening av råjärn
Swerea MEFOS AB, Avdelningen för processmetallurgi

Energioptimerad kylprocess med fokus på kvalitet
Sustainable Innovation i Sverige AB

Framtagning och kategorisering av energidata (FRAME)
Swerea SWECAST

Minskad CO2-emission genom användning av väterika och förnybara reduktionsmedel
Swerea MEFOS, Avdelningen för processmetallurgi

Kontaktperson:

Gert Nilson, forskningsdirektör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05