Debatt: Starkare stål bra för miljön

I dag presenterar Jernkontoret en miljörapport som visar hur stora klimatvinster höghållfasta stål skapar. Mot bakgrund av vetenskapliga studier vill Jernkontoret se bättre miljövärdering på material genom livscykelanalyser.

Stål är ett av världens vanligaste konstruktionsmaterial. Men det är stor skillnad på stål och stål. Svensk stålindustri har sedan decennier tillbaka nischat sig på specialstål för att klara den globala konkurrensen. Resultat är en materialutveckling som tillåter oss att göra mer med mindre resurser. Ett exempel är miljövinsterna på fordon där höghållfasta stål kan minska vikten markant och därmed bränsleförbrukningen. Ett fordon med 10 procent lägre vikt drar 5 procent mindre bränsle.

Mot bakgrund av de stora miljövinster höghållfasta stål skapar när produkterna används måste kunskapen om detta öka för att minska våra utsläpp. Därför vill Jernkontoret att livscykelanalyser, LCA, ska användas för att miljövärdera produkter såväl som industrins klimatavtryck.

Läs hela debattartikeln här (nyteknik.se)

Ladda ner rapporten här

Läs mer om hur stål skapar miljönytta

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-2067562