Sveriges regering har en naiv syn på Kina

I dag diskuteras den krisande stålindustrin av EU:s medlemsländer. Industrin är kritisk till att EU överväger att se Kina som en marknadsekonomi, vilket skulle kunna innebära mer statssubventionerade varor från Kina och dumpade priser på stål.

– Vi måste konkurrera på liknande villkor, annars försvinner jobben från Europa till Kina som driver sin produktion med hjälp av statsstöd, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Näringsminister Mikael Damberg beskriver regeringens syn på handelsavtalet med Kina.

– Sveriges bedömning är att det undantag som har funnits för Kina löper ut i december 2016 och därmed är Kina fullt ut en medlem av WTO, säger näringsminister Mikael Damberg.

Som en fullvärdig medlem och status som en fungerande marknadsekonomi saknas möjligheten att förhindra prisdumpning på produkter med statsstöd.

– Det är en naiv syn från regeringens sida. Hur ska vi kunna konkurrera med kinesiska statsstöd? Frihandel kräver likvärdiga spelregler för att fungera, säger Bo-Erik Pers.

Hör hela inslaget i Ekot här (sverigesradio.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62