Fem miljoner till stålindustrins forskarskola

Region Dalarna har beviljat fem miljoner kronor till fortsättning av stålindustrins forskarskola som utbildar doktorander vid Högskolan Dalarna.

Stålindustrins forskarskola utbildar doktorander i syfte att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv samt att tillföra stålindustrin spetskompetens.

Idag är 15 doktorander verksamma inom Stålindustrins forskarskola. Tolv är lokaliserade i Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge och tre doktorander finns i Sandbacka Park i Sandviken. 

Högskolan Dalarna, huvudman för forskarskolan, sökte projektstöd hos Region Dalarna för att kunna fortsätta verksamheten. De beviljade fem miljonerna avser två år. Bland annat ska samarbetet med små och medelstora företag intensifieras. Satsningen bidrar till att en högkvalitativ, tillämpad forskning kan fortsätta drivas på högskolan.

– En verksamhet som är jätteviktig för att stålindustrin i Dalarna även i fortsättningen ska vara världsledande, säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson.

Den tvååriga satsningen omfattar totalt 18,7 miljoner kronor. Övriga finansiärer är Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Sandvikens kommun, Högskolan Dalarna, Jernkontoret samt deltagande företag.

Jernkontoret, som bedriver ett omfattande samarbete för forskning och utveckling, har ett stort intresse i forskarskolan och dess doktorander.  

– Vi är mycket glada över att forskarskolan har beviljats dessa medel. Skolan är en inspirerande och effektiv forskningsmiljö som starkt bidrar kunskapsöverföring mellan akademi och industri och den skapar viktiga nätverk, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

– Kompetensutveckling är en av de strategiska grundbultarna för den svenska stålindustris framgångar, avslutar Gert Nilson.

Läs mer:

Kontaktperson:
Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05