Hälften så mycket dubbelt så länge

I dag samlas företrädare och forskare från svenska och finska stålindustrin för att diskutera klimatumaningen och stålindustrins möjligheter att minska koldioxidutsläpp. Med gemensam nordisk forskning ökar resurserna för att forska om effektivare processer och produkter som ger än mer miljönytta. 

Höghållfasta stål i takkonstuktionen i Friends Arena gjorde att vikten kunde minska med 13 procent – vilket medförde både miljömässiga och arkitektoniska fördelar. Foto Ruukki.

– Vårt forskningsprojekt tillsammans med Jernkontoret handlar om att identifiera strategier för att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen efter 2050, säger Karl Hallding, Stockholm Environment Institut.

Flera internationella forskare deltar på konferensen, bland annat höll Julian Allwood från Cambridge University ett föredrag om stålindustrins möjligheter att minska utsläpp genom att göra starkare material med hälften av råvaran som håller dubbelt så länge.

– Hälften så mycket som räcker dubbelt så länge skulle minska utsläppen med 75 procent, säger Julian Allwood.

Svensk stålindustri är starkt nischad på höghållfasta stål med egenskaper som gör stålet mycket starkare. Det går därför åt mindre råvara och håller längre.

– Det är precis den inriktningen vi har valt i Sverige. Vårt stål är starkare, därför går det åt färre ton när vi bygger fordon eller byggnader. Vi är på rätt väg, men fler behöver följa den svenska vägen för att minska utsläppen globalt, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Forskningskonferensen pågår i två dagar på Jernkontoret med klimatfrågorna i fokus.

Tre snabba frågor om konferensen till Bo-Erik Pers: 

Kontaktpersoner:
Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05

Anna-Karin Nyman, komminukationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10