Konkurrenskraft genom kunskap

I går skickade Jernkontoret in förslag och synpunkter till regeringens proposition för forskning, innovation och högre utbildning. Det samlade greppet om forskning, innovation och högre utbildning välkomnas. Men ökade styrmedel för samverkan behövs. 

Den svenska stålindustrin bidrar i hög grad till forskningsresultat och innovation på materialområdet idag. Det står alltmer klart att innovation är avgörande för att mänskligheten ska kunna möta sina stora utmaningar, framför allt att ge en växande och åldrande befolkning drägliga och hållbara levnadsvillkor inom ramen för de resurser som jorden förfogar över.

– Innovation hör samman med mer än bara forskning. Därför är det glädjande att den proposition som nu förbereds tar upp forskning, innovation och högre utbildning i en gemensam satsning, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret föreslår bland annat regeringen att premiera akademin för samverkan med det omgivande samhället, genom att väga in samverkan som ett viktigt kriterium vid fördelningen av den konkurrensutsatta delen av akademins basanslag. Jernkontoret vill också se en särskild satsning för att stödja en övergång till koldioxidfri teknik för reduktion av järnmalm och slutna kretslopp för stål- och metallindustrin och betonar vikten av fortsatta och förstärkta satsningar på strategiska innovationsområden.

Läs hela inspelet till regeringen (pdf)

Kontaktperson:
Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05