Så kan industrin bidra till FN:s nya hållbarhetsmål

Den 11 november arrangerar hållbarhetsnätverket för Jernkontoret, SveMin och Industriarbetsgivarna en workshop om hållbart företagande och FN:s nya hållbarhetsmål.

Deltar gör bland andra Diana Madunic, ambassadör för CSR på Utrikesdepartementet, Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik och Nina Weitz från Stockholm Environment Institute. Eftermiddagen tillägnas erfarenhetsutbyte mellan medlems- och intressentföretagen.

Observera att starttiden är tidigarelagd till kl. 09.00.

 

Kontaktperson:

Sophie Carler, rådgivare miljöfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08-679 17 18