Förändringar i Triple Steelixs styrelse

Styrelsen för Triple Steelix, den regionala utvecklingssatsningen för stålrelaterad industri i Bergslagen som har Jernkontoret som huvudman och som är inne på sin andra finansieringsomgång inom VINNOVAs VINNVÄXT-initiativ, har förändrats enligt följande:

Peter Samuelsson, som varit ledamot i styrelsen sedan 2006 och dess ordförande sedan 2008, har valt att lämna såväl ordförandeposten som styrelsen. Vi tackar Peter för hans stora engagemang och kunnande, som starkt bidragit till att Triple Steelix kunnat ta den centrala roll för Bergslagens industri som initiativet nu har. 

Till ny ordförande har utsetts Martin Mueller, Sandvik, som har varit ledamot av styrelsen under hela 2015 och därmed hunnit bli väl förtrogen med styrelsens arbete. Vi är glada att Martin är beredd att överta ansvaret som ordförande.

Göran Carlsson, till nyligen regiondirektör för Region Dalarna, har också valt att lämna styrelsen som följd av att han lämnade sin tjänst som regiondirektör den 1 september i år. Göran efterträds i styrelsen av sin efterträdare som regiondirektör, Tiina Ohlsson, vilket säkrar kontinuiteten i det viktiga samarbetet mellan Triple Steelix och Region Dalarna. Vi tackar även Göran för hans många engagerade år i styrelsen och hans stora bidrag till utvecklingen av Triple Steelix.

Som ny i styrelsen inträder Håkan Öjerbring, Jernkontoret. Håkan är controller för den avdelning på Jernkontoret under vilken Triple Steelix sorterar och kan därmed tillföra ekonomisk överblick och kunskap till styrelsearbetet. Vi välkomnar Håkan till styrelsen.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör och ansvarig Triple Steelix
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05