Mer miljöforskning för pengarna

Den 4-5 november arrangerar Jernkontoret och finska Metallinjalostajat (Förbundet Stål och metallproducenter) det gemensamma seminariet "Metallproduktion och hållbara möjligheter".

Under dagen diskuteras hur man kan minska miljöpåverkan vid stålproduktion. Dessutom diskuteras utvecklingen av stålapplikationer som minskar utsläppen i användningsfasen.

– Vi ser stora möjligheter att effektivisera forskningen inom stålområdet genom att koordinera insatserna bättre mellan Sverige och Finland. Då får vi ut mer forskningsresultat för samma pengar. Därför är denna konferens av stor vikt, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers. 

Syftet med seminariet är att visa upp den forskning som bedrivs i svenska och finska företag och vid forskningsinstitut och universitet. Dessutom är avsikten att seminariet kommer att fungera som en katalysator för att vitalisera samarbetet mellan Sverige och Finland i stål-FoU.

 

Kontaktperson:

Robert Eriksson, forskningschef
robert.eriksson@jernkontoret.se, 08-679 17 17