"Många unga har en helt felaktig bild av industrin"

Idag anordnade Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, SveMin och Skogsindustrierna en dag om kompetensförsörjning, där det bland annat diskuterades integration på arbetsmarknaden med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Dagen, som anordnades för organisationernas medlemsföretag, bjöd på en rad bra exempel på hur företagen arbetar med olika kompetensförsörjningsfrågor. De främsta frågeställningarna under dagen var demografiutmaningen, integrationen och hur företagen kan finna rätt kompetens bland nyanlända.

– Hela Sverige borde skramla praktikplatser till nyanlända, menar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Det positiva med den stora flyktingvågen är att den påverkar våra demografiska utmaningar på ett positivt sätt, vilket också främjar den ekonomiska utvecklingen och välfärden, säger Ylva Johansson.

Tre snabba frågor om industrins kompetensförsörjning till Ylva Johansson:


Kontaktperson:
Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10