Globalt stålmöte i Chicago

Världens stålelit samlas i Chicago på worldsteels årsmöte där Jernkontorets vd Bo-Erik Pers deltar.

Tom Erixon, koncernchef för Ovako Group, delade vid årsmötesmiddagen ut Steele-utmärkelsen "Innovation of the Year" till det sydkoreanska stålföretaget Posco. Utmärkelsen mottogs av Ohjoon Kwon, CEO för Posco. Foto: worldsteel.

Denna vecka har World Steel Association, worldsteel, sitt årsmöte i Chicago. Organisationen samlar stålbranschen globalt: 170 stålproducerande medlemsföretag samt nationella och regionala stålorganisationer och forskningsinstitut. Jernkontoret representerar svensk stålindustri i organisationen. På plats i Chicago finns Jernkontorets vd Bo-Erik Pers:

– Vi har bland annat pratat om stålets miljönytta ur ett livscykelperspektiv, stålets unika återvinningsbarhet och marknadsläget för nästa år. Det är en tuff konjunktur därute och det påverkar naturligtvis oss i Sverige också eftersom vi exporterar det mesta av vårt stål. Men vi är starkt nischade så vi drabbas inte lika mycket som de länder som producerar bulkvaror, säger Bo-Erik Pers.

– Svensk stålindustri verkar och konkurrerar över hela världen. Vi exporterar stål till drygt 140 länder och våra kontakter med omvärlden är oerhört viktiga för att nå framgång och bygga relationer. Därför deltar vi i World Steel Association.

Mer från worldsteels årsmöte hittar du här:

Ny rapport om hållbarhet

Under årsmötet lanserade worldsteel en rapport om hållbarhet, "The 2015 Sustainable Steel Policy and Indicators". Rapporten handlar om hur stål och stålindustrin bidrar inom ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet.
Ladda hem rapporten (worldsteel.org)

Steele Awards 2015

Under årsmötesmiddagen delades ”Steele Awards” ut i sju kategorier. Utmärkelserna delas ut till medlemsföretag eller personer som med kreativa idéer och engagerade insatser gjort nytta för stålindustrin inom områden från teknik och miljö till kommunikation och utbildning.

Short-Range Outlook, marknadsprognoser för 2015-2016

Enligt prognoser från worldsteel Economics Committee kommer den globala efterfrågan på stål att minska med -1,7 procent och landa på drygt 1500 miljoner ton för 2015. För 2016 förutser man en ökad efterfrågan med 0,7 procent.
Läs mer om stålmarknadsprognosen (worldsteel.org)

 

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10