Minskat regelkrångel är möjligt

I dag anordnade riksdagens gruv- och stålnätverk ett frukostseminarium om snabbare och mer effektiva miljötillståndsprocesser. 

Göran Ekström. Foto: tsn.se

I dag anordnade riksdagens gruv- och stålnätverk ett frukostseminarium om snabbare och mer effektiva miljötillståndsprocesser. Utredare Göran Ekström var på plats och berättade om miljömyndighetsutredningens slutsatser.

– Vi såg brister i effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet, berättade Göran Eriksson.

I debatten deltog Klas Lundberg, SSAB, Per-Erik Lindvall, LKAB, Richard Janson, Naturvårdsverket och Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen.

– Tillståndsprocesserna tar längre och längre tid. Många myndigheter är inblandade och ger ibland helt olika besked. De utdragna processerna kan hålla på i flera år och kostar naturligtvis en massa pengar både för företagen och för skattebetalarna, säger Per-Erik Lindvall.

– De långa processerna gör också att investeringar ibland läggs utomland eller helt uteblir eftersom det är väldigt svårt att veta hur lång tid en process kan ta och vad utfallet blir. Att införa en tidplan för varje process vore ett stort steg fram, säger Klas Lundberg, SSAB.

Richard Janson och Jonas Rudberg framhöll att effektivitet kan bli bättre, att det inte finns likhetstecken mellan god kvalité och att tillståndsutredningarna tar lång tid.

Miljömyndighetsutredningen lämnades till miljöministern i våras och remissrundan avslutades förra veckan. Nu ska regeringen analysera remissvaren och återkomma med förslag på åtgärder. Ett av de förslag som utredningen har lagt är en samlad myndighet som övertar ansvaret för tillstånd och tillsyn från de många aktörer som har uppgifterna idag. I diskussionen beskrevs både för- och nackdelar med en sådan modell.

– Det är i så fall viktigt att man behåller den lokala och regionala förankringen, säger Klas Lundberg, SSAB.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10