Debatt: Tekniken för minskade utsläpp inte tillgänglig

Basindustrin är redan på god väg och delar ambitionen om ett klimatneutralt Sverige. Vi går ännu längre och menar att Sverige kan bidra till att lösa de globala utmaningarna. För vad hjälper det världen om Sverige når sina mål medan andra tar över våra utsläpp? 

I dagens DN Debatt publicerades en artikel av Philip Johnsson och Johan Rootzén från Chalmers Tekniska Högskola, Plan saknas för att minska basindustrins klimatpåverkan (dn.se), där de bland annat menar att det krävs effektivare styrmedel och stora investeringar för att Sverige ska nå sitt mål att vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Senare under dagen replikerade Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, och Maria Långberg, hållbarhetsdirektör på SSAB med Tekniken för minskade utsläpp inte tillgänglig (dn.se). De båda välkomnar debatten och förslaget om en handlingsplan som ser till hela värdekedjan, och menar att det viktigaste Sverige kan göra för att bidra till att lösa klimatfrågan globalt är att stärka svensk industrins konkurrenskraft. 

Kontaktperson:

Bo-Erik Pers, vd 
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 08-679 17 01