Filmen som ger dig Järnkoll

Nu kan du se mer av vad ungdomssatsningen Järnkoll innebär.

Järnkoll startade 2013 och är Jernkontorets ungdomssatsning med målet att bygga relationer mellan stålföretagen och framtidens medarbetare. Tillsammans med partnerskolor- och företag arrangerar Järnkoll studiebesök, materiallektioner, mentorskap för gymnasiearbeten och mycket mer. Nu släpper vi en minidokumentärfilm där du får veta lite mer om vad Järnkoll innebär.

Hör lärare, elever, företagsrepresentanter och projektledare Lars Ragnarsson berätta om vad Järnkoll gett dem. Läs mer på järnkoll.com.

Kontaktperson:

Peter Salomon, rådgivare
peter.salomon@jernkontoret.se, 08-679 17 60