Missad chans att värna svensk elproduktion

Regeringens budgetproposition gav inga besked om sänkning av effektskatten på kärnkraft eller fastighetsskatten på vattenkraftverk. Regeringen missar därmed chansen att värna existerande svensk elproduktion.

Anna Holmberg. Foto: SKGS.

– Budgetpropositionen gav inte de besked som krävs för att säkerställa att existerande produktionskapacitet kan utnyttjas. Vi som företräder svensk elintensiv industri är besvikna, säger Anna Holmberg, energidirektör på SKGS.

Läs hela pressmeddelandet på skgs.org

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Kontaktperson:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08-679 17 39