Mikael Damberg besökte Jernkontoret

Idag besökte näringsminister Mikael Damberg Jernkontoret för att träffa vd:ar från svensk stålindustri. Under mötet diskuterades stålindustrins konkurrenskraft, exportmöjligheter, forskning och teknikutveckling.

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Olle Wijk, forskningsdirektör på Sandvik och Martin Lindqvist, vd för SSAB. Foto: Liv Wallinder.

"Lady Gagas skor i 3D-printat återvunnet stål producerat av Sandvik och designat av Naim Josefi. Den som trodde att svensk stålindustri var gammaldags får tänka om..."

Så löd ett Facebook-inlägg av Mikael Damberg idag efter att han besökt Jernkontoret. Ett av målet med besöket var just att presentera svensk stålindustri som den framtidsbransch den är - och visa på nya intressanta utvecklingsområden, t.ex. inom just additiv tillverkning, även kallad 3D-tillverkning.

- Vi är naturligtvis väldigt glada att Mikael Damberg ville komma hit och möta representanter för svensk stålindustri. Vi har bland annat diskuterat vikten av att införa ett konkurrenskraftsmål, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret. 

Fördelarna med ett konkurrenskraftsmål skulle enligt Jernkontoret vara att det då i balans mot t.ex. miljömål går att styra politiken så att företagens och näringslivets konkurrenskraft långsiktigt förstärks. Stålindustrin tror att detta skapar stabilare förutsättningar och förutsägbarhet för svenskt industri och för produktionen i Sverige. Detta kommer att gynna framtida investeringar och den nyindustrialiseringsstrategi Damberg själv talar om.

- Vi har också diskuterat innehållet i kommande forsknings-, utbildnings- och innovationsproposition och risken som finns för EU om den koldioxidläckageutsatta industrin inte får tillräckligt med fria utsläppsrätter. Resultatet kan i så fall bli att vi exporterar jobb och investeringar samtidigt som vi importerar koldioxidutsläpp, fortsätter Bo-Erik Pers.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10