Svenska aluminiumföretag ökar återvinningen

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar 4,35 miljoner för att öka återvinningen av metaller ur aluminiumkretsloppet.

- Stålindustrin ligger här långt före oss, och genom att föra samman deras och våra forskare hoppas vi kunna dra nytta av deras kunskap, säger Hans Frisk på branschorganisationen Svenskt Aluminium.  

Läs mer på metalliskamaterial.se

Läs mer om Stålkretsloppet

Kontaktperson:

Anna Ponzio, forskningschef
anna.ponzio@jernkontoret.se, 08-679 17 09