Frukost med fokus på cirkulär ekonomi

Den 6 oktober bjuder vi in till frukostmöte för samtal om framtidens cirkulära ekonomi. Stålindustrin återvinner 90 procent av sina produkter redan idag, men hur nås en cirkulär ekonomi i hela förädlingskedjan och i alla branscher?  

Slut på slit och släng

Skrot eller avfall för någon - råvara för en annan. Kan den cirkulära ekonomin ersätta dagens linjära? Kan näringsliv och miljörörelse gå samman för att skapa nya affärsmodeller och samtidigt rädda klimatet?  

Medverkar gör bland andra:

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Gunvor G Ericson, statssekreterare miljödepartementet
Lena Ander, generalsekreterare för NMC - Nätverket för Hållbart Näringsliv
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores
Ronnie Högberg, vd JBF - AB Järnbruksförnödenheter

Tid: Den 6 oktober klockan 8.00-9.00, frukost serveras från 7.45
Plats: Kungsträdgårdsgatan 10, Jernkontorets hus, Stora salen

Välkommen!
Du anmäler dig här senast 2 oktober

Kan du inte närvara fysiskt vid seminariet, går det även bra att följa det via webben.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10