Förtida stängning i Ringhals allvarligt för svensk industri

Vattenfall har idag meddelat att drift av reaktorerna Ringhals 1 och 2 som längst är möjlig till 2020. Svensk industri är starkt oroade hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet.

– Vattenfalls besked är djupt oroande. Koldioxidfri elproduktion läggs ned och risken för effektbrist för svensk industri ökar, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

Läs hela pressmeddelandet (skgs.org)

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Kontaktperson:

Helen Axelsson, energi- och miljöavd.
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08-679 17 39