Bränsleceller och inkontinensskydd - industrin bidrar med många samhällsnyttiga produkter

Johan Kuylenstierna (Stockholm Environment Institute), John Hassler (Finanspolitiska rådet), Jennie Nilsson (Näringsutskottet), Lina Palm (SCA), Gunilla Saltin (Södra Cell), Tom Erixon (Ovako), Petra Einarsson (Sandvik Materials Technology), moderator Eva Blixt (Jernkontoret).

Under onsdagsförmiddagens seminarium diskuterade företrädare för industri, politik och forskning samhällsnyttiga produkter och vilka utmaningar och drivkrafter som finns för att skapa ett hållbart samhälle. För stålindustrins del handlar diskussionen till stor del om att få inspiration och skapa debatt för att kunna uppfylla vår branschgemensamma vision 2050, Stål formar en bättre framtid, där ett av åtagandena handlar just om att vi skapar miljönytta och endast ska tillverka samhällsnyttiga produkter.

Som exempel på samhällsnyttiga produkter nämnde Petra Einarsson SMT:s arbete med bränsleceller, som gör det möjligt för bilar att köra med endast vattenånga som utsläpp. Lina Palm från SCA berättade om deras tillverkning av inkontinensskydd - en produkt som ger ekonomisk och miljömässig vinning men framför allt naturligtvis är till stor nytta för de som lider av inkontinensproblem. Ordförande i Näringsutskottet Jennie Nilsson nämde AstraZenecas Losec som ytterligare ett exempel.

Diskussionen kring ämnet var i full gång på Twitter under hashtaggen #samhällsnytta, och denna diskussion kommer att fortskrida under året. Tveka därför inte att twittra frågor eller ge exempel på vad du/ni tycker är en bra, samhällsnyttig produkt. Använd hashtaggen och länka gärna till oss på @Jernkontoret.


Här kan du se ett inslag från seminariet.

Kontaktperson:

Eva Blixt, energi- och miljöavd.
eva.blixt@jernkontoret.se, 08-679 17 95