74ton.nu - Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tyngre lastbilar

Tunga lastbilar bidrar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet - fack och näringsliv är överens om att tunga lastbilar är bra för Sverige. 

Stålindustrin skapar jobb i hela Sverige - från Luleå i norr till Höganäs i söder. Effektiva och energisnåla transporter är avgörande för vår konkurrenskraft och möjlighet att skapa jobb även där avstånden är långa. 

Stålindustrins vision, Stål formar en bättre framtid, har ett tydligt hållbarhetsfokus. Vårt åtagande om att endast samhällsnyttiga produkter ska lämna våra företag 2050 kräver teknikutveckling och energieffektivisering. 74 tons lastbilar är ett viktigt steg i arbetet för att skapa mer hållbara och energieffektiva transporter.

En tung lastbil väger 74 ton och kan lasta mer gods, men är inte längre än vanliga lastbilar. Om viktgränsen på lastbilar ökar från dagens tillåtna 64 ton till 74 ton resulterar det i stora fördelar för miljön, ekonomin och trafiksäkerheten.

Finland tillåter tyngre lastbilar sedan nästan två år och i Sverige finns förslag framme. Under våren har regeringen tillsatt ytterligare en utredning om detta, samtidigt som en majoritet i riksdagen kräver snabbare införande av 74 ton. Nu är det hög tid att införa 74 ton även i Sverige.

På den nya webbplatsen 74ton.nu visar vi fördelarna. Var med i dialogen via #74ton!

Kontaktperson: 

Jenni Ranhagen, transport- och statistikavdelningen
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08-679 17 52