Så når vi Europas lägsta arbetslöshet - satsa på industrin

- Det saknas ett helhetsperspektiv på konkurrenskraften. Därför vill vi att regeringen inför ett konkurrenskraftsmål. Det innebär att regeringen ser effekten av sina beslut, så att konkurrenskraften inte försämras. Höjer man skatter så måste de sänkas någon annanstans, menar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Vi kan skapa fler jobb om regeringen stärker förutsättningarna för konkurrenskraften

Det menar Jernkontoret, SveMin, Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna som igår tillsammans presenterade förslag för konkurrenskraft och fler jobb i industrin. Det handlar framför allt om att regeringen bör satsa på bättre matchning och utbildning, ett stärkt innovationsklimat och ett konkurrenskraftsmål.

- Det är intressant att studera vad det här förslaget innebär. Det vi sätter stort fokus är nyindustrialisering, jag tror att det hänger ihop, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en artikel i Di tidigare idag.

- Regeringen måste visa att det inte bara är tomt prat om näringslivets betydelse, tillägger Bo-Erik Pers.

Kontaktperson:

Bo-Erik Pers, vd
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 08-679 17 01

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62