Beskatta utsläpp - inte avstånd

Under måndagsmorgonen medverkade Jernkontoret i två seminarier om transporter och infrastrukturpolitik i Almedalen. Använd lean production och innovationsupphandlingar, tillåt 74 tons lastbilar och slopa den påtänkta vägslitageskatten blev det samlade budskapet från industrin.

Mats Sandgren (SCA Skog), Yngve Andersson (Ryftes), Karolina Boholm (Skogsindustrierna) och Lorentz Tovatt (Grön Ungdom) diskuterar vägslitageskatt under seminariet Södermalm bestämmer och industrin betalar – dyrare transporter hotar svensk konkurrenskraft. Till höger moderator Anna Dyhre.

Att svensk industri behöver tillgång till långsiktigt hållbara och robusta transporter för att stå sig i den globala konkurrensen verkade de flesta vara överens om under morgonens panelsamtal. För att göra detta möjligt efterfrågade deltagande företagare och politiker mindre stelbenthet och detaljstyrning vad gäller offentliga upphandlingar. Dialog mellan samtliga ansvariga aktörer, större regionalt inflytande och innovationsupphandlingar är enligt dem en bättre väg att gå. Per Bondemark, vice vd för SSAB, propagerade även för Lean Production för att maximera effektiviseringen.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, betonade de positiva konsekvenserna med att tillåta 74 tons lastbilar; det blir billigare, säkrare och mer miljövänligt. Hon menar att vi bör ha mer produktion i Sverige, transportera och exportera mer, men med mindre utsläpp. Vägslitageskatten är fel väg att gå då den är en skatt på avstånd och inte utsläpp. Boholm menar att vi bör ta till mindre, smarta åtgärder i första hand, som som tyngre lastbilar och fungerande järnväg, och i sista hand bygga nytt. Titta på vad som faktiskt ger utsläppsminskningar och beskatta utsläppen - inte avstånden.

Kontaktperson:
Jenni Ranhagen
, jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08-679 17 52