Debatt: Ett industrijobb skapar två jobb till

Industrins potential att bidra till Sveriges framtid är underskattad. För varje industrijobb skapas nästan tre jobb totalt, menar Bo-Erik Pers, Jernkontoret.

För att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet krävs 200 000 fler jobb än i dag. Eftersom ett jobb i basindustrin generar ytterligare två jobb i omkringliggande sektorer är vår sektor den mest effektiva för det totala jobbskapandet i Sverige. Vi presenterar därför tre områden med konkreta förslag som kan skapa tillväxt och jobb i hela landet; bättre matchning och utbildning, ett stärkt innovationsklimat samt införande av ett konkurrenskraftsmål.

Artikeln publicerades i SvD Debatt 2015-08-20 (svd.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10