Debatt: Lättare stål ger tyngd åt miljövänlig tillväxt

Med hjälp av bättre material kan vi fortsätta bygga infrastruktur och bättre bostäder i hela världen – utan att förstöra miljön.

En ökad industriell produktion med klimatsmarta produkter kan både förse världen med högre välstånd och lösa klimatutmaningen. Genom att ersätta så lite som en procent vanligt stål med höghållfasta och lättare stål i Europas fordonsflotta skulle utsläppen av växthusgaser minska med åtta megaton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från 20 000 personbilar per år i Sverige. Stålindustrin är lösningen, inte problemet, för klimatet, skriver Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten 2015-08-18

Kontaktperson:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10