Industrin borde berätta mer om allt bra de gör!

Den 15 januari arrangerade IKEM tillsammans med Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv och Jernkontoret ett välbesökt industriseminarium om energigas och konkurrenskraft.

IKEM modererade det avslutande samtalet mellan Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna, Cecilie Tofftby Tenfjord, Moderaterna, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Lennart Albertsson, Kemira. Samtalet berörde behovet av tillgänglig energi till konkurrenskraftiga priser och gasens möjligheter idag och i framtiden. Från presentationerna tidigare under dagen från Borealis, Uddeholm och Orkla fick vi en bred bild av att industrin kontinuerligt jobbar med att bli mer effektiva och minska sin miljöpåverkan.

– En tydlig slutsats från samtalet är det är möjligt att nå våra visioner om en hållbarare värld om vi lyckas att förena stegvis utveckling med konkurrenskraft för industrin, säger Mikael Möller, Näringspolitisk chef på IKEM. I det sammanhanget måste vi bli bättre på att berätta vad vi faktiskt åstadkommer inom industrin, avslutar Mikael.