Ny skatt på avståndet till marknaden

Regeringens avsikt att ”omedelbart och skyndsamt” införa en avståndsbaserad vägslitageskatt (DN debatt 21 oktober) kommer att göra det dyrare för bl.a. stålindustrin att transportera råvaror och produkter samtidigt som en av Sveriges största konkurrensnackdelar förstärks ytterligare, nämligen avståndet till marknaden.

Avgiften slår extra hårt mot tunga och råvarubaserade industrier som ligger långt ifrån storstäderna och där det inte alltid finns alternativa transportmedel. Det går ut över jobben och investeringarna.

Läs mer:

"Skatteförslag hot mot industrins konkurrenskraft"
SVD Opinion - Brännpunkt 2014-08-01

”Vi vill att även utländska åkare skattar för vägslitage”
DN Debatt 2014-10-21

För ytterligare information:

Jenni Ranhagen, ansvarig för transportfrågor
08-679 17 52, jenni.ranhagen@jernkontoret.se