Regeringens position äventyrar både jobb och effektiv klimatpolitik

Det av kommissionen föreslagna klimatmålet som ska avhandlas vid rådsmötet är 40 procents reduktion av klimatutsläpp inom EU relativt 1990, 27 procent förnybart (bindande endast på EU-nivå) och 30 procent energieffektivisering.
- Redan kommissionens förslag är mycket ambitiöst och ett skärpt utsläppstak inom EU kommer att påverka industrins möjligheter att tillverka sina produkter inom EU. Det påverkar både jobb och ekonomi men minskar inte de globala utsläppen. Produkterna kommer att tillverkas någon annanstans.
Det säger Helen Axelsson vid SKGS, basindustrins energisamarbete.

- Finansministern konstaterade igår att det är dåligt med investeringar inom privata sektorn i EU. Det är dags att politikerna förstår att tillväxt är en förutsättning för att kunna vara energieffektiv och att bidra till minskad miljöpåverkan. Miljö, konkurrenskraft och försörjningstrygghet på energiområdet hänger ihop och kan inte behandlas i stuprör.


För ytterligare information:

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret för SKGS,
08-679 17 39, helen.axelsson@jernkontoret.se