EU behöver en stark europeisk stålindustri - för ekonomi, jobb och miljö

Europas stålindustri uppmanar idag stats- och regeringscheferna att vid toppmötet den 23-24 oktober säkerställa en fortsatt konkurrenskraftig stålindustri även efter 2020. Vid EU-toppmötet i Bryssel ska Europeiska rådet avgöra vilket ramverk som kommer att gälla för Europas klimat- och energipolitik till 2030.

Ett öppet brev, undertecknat av 60 europeiska stålverkschefer, publiceras idag i flera europeiska länder. Stålindustrin vill säkerställa att ramverket som ska antas vid toppmötet inte skadar tillväxten genom uteblivna investeringar och jobb. En livskraftig industri inom EU är en förutsättning för att klimatpåverkan på sikt ska kunna minska globalt.

Vid toppmötet ska utsläppsmålen för växthusgaser och dess fördelning mellan medlemsländerna fastställas. Även mål för förnybar energi och energieffektivisering ska avhandlas. De beslut som fattas kommer att ha stor betydelse för förutsättningarna för industrin och jobben i Sverige och övriga Europa under lång tid.

Det är viktigt att uppnå balans mellan ramverkets krav och stålindustrins tekniska möjligheter att minska utsläppen. Utan denna balans innebär kraven enbart ökade kostnader som konkurrenterna utanför EU inte har. Ökade kostnader påverkar möjligheterna till investeringar i Sverige och EU, investeringar som skulle innebära ytterligare effektivare processer och fler jobb. EU:s klimatpolitik måste därför medge möjlighet till ökad stålproduktion i effektiva anläggningar.

Svensk stålindustri tillverkar resurseffektiva produkter för en global marknad och bidrar därmed bäst till minskad klimatpåverkan globalt. Ett starkare stål klarar högre belastningar, ger lättare konstruktioner och har längre livslängd. Det innebär reell klimatnytta över hela världen.

Läs mer: Open letter by 60 CEOs of the European steel industry (pdf, 0,2 Mb)

Se även: Basindustris öppna brev till statsministerkandidaterna (2014-09-08): ”Hur vill ni säkra en rationell klimatpolitik och värna svenska jobb vid EU:s toppmöte i oktober?”

Kontaktperson:

Kontaktperson:

 

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 39