Höganäs nominerat för sin energieffektivisering

E-Prize är ett pris för smarta energilösningar och är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer. Det är näringslivets mest prestigefulla energipris och belönar små och stora företag i Sverige, som på ett innovativt och effektivt sätt arbetar för att spara energi. Och samtidigt skapar bättre affärer.

Höganäs är en av årets fyra finalister och bolaget bedriver en kontinuerlig energiintensiv produktion av metallpulver. Sedan 2005 har företaget minskat sin specifika energianvändning med cirka 20 procent. Det motsvarar över 100 GWh per år fördelat på både el och naturgas och ett ekonomiskt värde på cirka 50 miljoner kronor per år.

De slutliga vinnarna i E-Prize kommer att utses den 8 oktober på Grand Hotel i Stockholm.

För ytterligare information:

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 39