Årets industriminne: Olofsfors bruk

Jernkontorets bergshistoriska forskning omfattar både arkeologisk och historisk dokumentation och forskning. Den omfattar även kultur- och industriminnen som har med metallframställning att göra.

När Svenska industriminnesföreningen (SIM) utsåg Lapphyttan i Norbergs kommun till Årets industriminne 2013 deltog Jernkontoret i firandet via jernkontorsprojektet Järnförsöken i Nya Lapphyttan och Bergshistoriska utskottets höstmöte 2013.

Nu gratulerar vi årets mottagare Olofsfors bruk i Västerbotten till utmärkelsen från SIM. Se vidare pressmeddelande med motivering på Tekniska museets webbplats (länk ovan).

SIM:s utmärkelse delas ut på Olofsfors bruk den 17 juni i närvaro av landshövding Magdalena Andersson.

Läs mer på Olofsfors bruks hemsida (olofsforsbruk.nu)

Pressmeddelande och -bilder (tekniskamuseet.se)

Läs mer: Svenska industriminnesföreningen (sim.se)