Upprop från europeisk stålindustri

Europeiska rådet ska under torsdag och fredag, 20-21 mars, försöka enas om EU:s klimat- och energimål fram till 2030. Kommissionen föreslog i januari att växthusgasutsläppen ska minskas med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Stålindustrin i Europa är i högsta grad oroad över vad detta kommer att innebära för verksamheten.

Europeiska rådet ska under torsdag och fredag, 20-21 mars, försöka enas om EU:s klimat- och energimål fram till 2030. Kommissionen föreslog i januari att växthusgasutsläppen ska minskas med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Stålindustrin i Europa är i högsta grad oroad över vad detta kommer att innebära för verksamheten.

Manifest
Genom den europeiska stålindustrins branschorganisation, Eurofer, försorg har ett upprop som framhåller betydelsen av Europas stålindustri upprättats. Med den teknikutveckling som kan förutses fram till 2030 så kommer EU:s ensidiga klimatmål sannolikt att begränsa stålproduktionen i Europa.

Eurofers upprop, "Manifesto 2014-2018" (pdf, 0,4 Mb)

Öppet brev
Inför ministerrådets möte 3-4 mars har även den europeiska stålindustrin publicerat ett öppet brev med anledning av kommissionens förslag till energi- och klimatpaket.

Läs mer om Eurofer (eurofer.eu)
Öppet brev från EU:s stålföretag (eurofer.eu)

För ytterligare information:

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 39