Rachel Pettersson, ny adjungerad professor vid KTH

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, har från den 1 mars 2014 förordnats som adjungerad professor i korrosionsvetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH.  

Rachel Pettersson har förordnats som adjungerad professor i korrosionsvetenskap vid KTH:s skola för kemivetenskap från 1 mars 2014. Anställningen är 20 procent av heltid och kombineras med Rachels arbete som forskningschef på Jernkontoret. Den adjungerade professuren har inriktningen ”Samband mellan mikrostruktur och korrosionsegenskaper stål och metaller”. Anställningen har möjliggjorts genom medel från Hugo Carlssons Stiftelse och stöd från Swerea KIMAB.

Förstärker KTH med sin gedigna kunskap inom området

För att öka satsningen på korrosionsstudier i kombination med avancerade tekniker för mikrostrukturkarakterisering förstärks kapacitet inom forskningsområdet vid KTH. Denna uppgift passar Rachel som innehar bred kompetens inom både korrosion och metallfysik och har erfarenhet från ledande forskningsbefattningar vid såväl institut som företag. Hon blev docent inom ämnet korrosionslära vid KTH 2004 och har mycket starka vetenskapliga meriter. En av Rachels främsta uppgifter blir att handleda av doktorander.

- Jag gläds särskilt över att jag kommer att kunna erbjuda mer stöd till industridoktorander, som har en tuff uppgift att kombinera sina doktorandstudier med en anställning i industrin eller på ett forskningsinstitut, säger Rachel.

Världsledande kompetens från långsiktig samverkan

Inom Sverige finns en världsledande kompetens inom metalliska materials korrosion, baserat på en nära samverkan mellan universitet, institut och industri. En avgörande orsak till att Sverige har kunnat bygga denna starka position inom korrosions- och materialforskning är långsiktig och nära samverkan, som byggts upp under lång tid med företag vars produkters korrosionsmotstånd är en strategisk konkurrensfördel på marknaden. Exempel på svenska globalt ledande företag med denna profil är Sandvik, Outokumpu, SSAB och SAPA.

- En av mina målsättningar är att bidra till ökad samverkan mellan korrosionsforskning på KTH, Swerea KIMAB och inom den svenska metallindustrin, berättar Rachel.