Fullbokad idékonferens

Den 3-4 mars samlas 150 personer på en tvådagars idékonferens om metalliska material. Intresset har varit mycket stort och det är fullbokat! Under de två dagarna samlas ett drygt fyrtiotal forskare från institut, högskolor och universitet, tillsammans med representanter för små och stora företag, samt en rad forskningsfinansiärer.

Dag 1 inleds med en projektparad av de projekt som redan startat inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Efterföljt av en genomgång av finansieringsmöjligheter med talare som Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen, Lars Hultman, VD Stiftelsen för strategisk forskning, Åke Iverfeldt, tillträdande VD Mistra samt Michael Rantil, Senior Advisor på Energimyndigheten.

Under Dag 2 kommer ett 50 tal nya idéer att presenteras av olika intressenter allt från Naturvårdsverket via Lunds Universitet till Radarbolaget, under några korta minuter. Därefter har alla en möjlighet att diskutera och anmäla sitt intresse för de idéer man skulle vilja bidra till att utveckla. Dagen avslutats med en utblick mot andra strategiska satsningar som görs.

Fakta:

Innovationsområdet Metalliska material och dess behov och prioriteringar beskrivs i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material. Denna togs fram av den svenska järn-, stål- och aluminiumindustrin i början av 2013. Området var ett av de fem första som tilldelades ett strategiskt innovationsprogram.

Läs mer på metalliskamaterial.se.