Höganäs utvecklar förnybar energi och råvara för stålproduktion

Energimyndigheten beviljar Höganäs 13,7 miljoner kronor i stöd för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle och råvara i produktionen av järnpulver.

Pengarna ska användas för att, i ett samarbete inom stålindustrin, bygga upp en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med till exempel flis, halm eller avfall.

Projektet samordnas av Jernkontoret och är en viktig del i stålbranschens mål att minska koldioxidutsläppen.

Pressmeddelande från Höganäs AB (cision.com)

För ytterligare information:

Alena Nordqvist, energi- och miljöavd.
alena.nordqvist@jernkontoret.se, tel 08 679 17 12, mobil 070 679 06 04