Kartläggning av behovet av kritiska metaller och material för svensk industri

För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En proaktiv förvaltning av svenska naturtillgångar kombinerat med nya potentiella försörjningsvägar och en materialeffektiv hantering under stålets alla livscykelfaser är nödvändigt.

Detta är en av slutsatserna i det arbete som Jernkontoret gjort på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket och handlar om deras arbete för att kartlägga hur behovet av kritiska metaller och material ser ut för svensk industri (se bifogad pdf).

Läs SGU:s rapport här.
Jernkontorets metallutredning 2014 (pdf, 4,9 Mb)

För ytterligare information:

Eva Blixt, energi- och miljöavd. Tel. 08-679 17 95, eva.blixt@jernkontoret.se.