Långsiktig energipolitik är nödvändig, oavsett politisk majoritet

I gårdagens DI kunde vi läsa om Magdalena Anderssons, socialdemokratisk ekonomisk talesperson, uttalande om att socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybara energikällor. Idag påstås diskussionsvågorna gå höga inom det socialdemokratiska partiet. Det är bra!

Energipolitiken bör stå högt upp på agendan inför valet nästa år och då är det bra om de olika partierna blir tydligare med sina ståndpunkter.

Stålindustrin tillsammans med övriga basindustrier är en viktig grund för svensk ekonomi genom stora exportintäkter och sysselsättning som genererar intäkter till vår gemensamma välfärd. Stålindustrin vill fortsätta växa i Sverige och har goda förutsättningar med inhemska råvaror och hög kompetens.

Men stålindustrin behöver också energi för att kunna tillverka de stålprodukter som sedan kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Därför är Sveriges energipolitik en mycket viktig fråga för stålindustrin och de enskilda stålföretagens utveckling. För att kunna tillverka stål måste det finnas tillgång till energi 24 timmar om dygnet och det gäller inte minst elektricitet. Det svenska elsystemet bygger idag på att det finns baskraft som utgörs av kärnkraft och vattenkraft där vattenkraften också ger möjlighet att balansera ojämn tillförsel från t ex vindkraft. För stålindustrin är det viktigt att det även i framtiden finns en tillräcklig andel baskraft i systemet för att garantera stabiliteten. Vind- och solkraft kan aldrig ersätta kärnkraften som baskraft.

– Ett kortare avbrott i eltillförseln kan orsaka stora skador och stoppa produktionen i flera timmar eller dagar, säger Bo-Erik Pers, Jernkontoret. Att inte veta om vi har ett stabilt elsystem om 10-20 år skapar osäkerhet i samband med investeringsbeslut och är på sikt en direkt fara för jobben i glesbygden.

Hur ska politikerna kunna ta ansvar för svensk ekonomi och sysselsättning när en så viktig fråga som framtida energitillförsel tillåts svaja fram och tillbaka beroende på politisk majoritet?

Energipolitiken bör bli en valfråga och vi vill se politiker som vågar ta hänsyn till både försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöhänsyn med en långsiktighet som sträcker sig över mer än en mandatperiod.

Artikel i Dagens Industri, 2013-09-12 (di.se)

Läs mer: SKGS, basindustrins energisamarbete (skgs.org)

För ytterligare information:

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 39