"Metalliska material" får del av miljardsatsning

En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Metalliska material, gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion samt processindustriell IT och automation är de första program som valts ut som strategiska innovationsområden.

En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Metalliska material, gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion samt processindustriell IT och automation är de första program som valts ut som strategiska innovationsområden.

Svensk metallindustri sträcker på ryggen idag – vår strategiska forsknings- och innovationsagenda är en av fem som VINNOVA har beslutat finansiera med ett SIO-program. Det betyder att Sveriges innovationsmyndighet tycker som vi, att stål och metall är ett viktigt innovationsområde med stora möjligheter till utveckling som kommer att vara en viktig del av framtidens Sverige.

– Det finns en stark tro på det man gör och en ännu starkare vilja till utveckling och förnyelse inom hela den svenska metallindustrin. Det här programmet kommer att hjälpa oss att prova och omsätta många nya idéer och jag är säker på att det kommer att leda till spännande och oväntade resultat till nytta för Sverige som nation och för samhället i stort, säger Gert Nilson, Jernkontorets tekniske direktör som är ansvarig för programmet.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen ska bidra till en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. 

I en första omgång har fem program valts ut som tillsammans avses få långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år av VINNOVA och Energimyndigheten. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt kan handla om i storleksordningen en halv miljard kronor årligen. Fler program kommer att startas under kommande år där även Formas kommer att gå in som finansiär.

Metalliska material
Programmet har som mål att svensk metallindustri till år 2025 ska skapa en världsunik kreativ miljö när det gäller att omsätta nya, avancerade metalliska material i hållbara samhällslösningar och skapa de bästa förutsättningarna i världen när det gäller att omsätta önskemål om nya och förbättrade funktioner i nya material. Projektleds av Jernkontoret.

Nationell samling kring metalliska material (pdf, 2,5 Mb)