Jernkontoret söker ny forskningschef

Jernkontoret leder branschgemensam stålforskning inom 14 s. k. teknikområden. I dessa deltar företag inom nordisk stålindustri samt leverantörer, kunder och andra närstående företag och forskningsorganisationer. 

Tillsammans med övrig svensk metallindustri har vi nyligen tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda som siktar på 2025. Den beskriver en rad områden där forsknings- och innovationsinsatser behöver fördjupas och intensifieras. Agendan är en del av svensk stålindustris nyss lanserade vision för 2050, som sätter ambitiösa mål för stål som skapare av samhällsnytta.

Eftersom en av våra forskningschefer går i pension söker vi Dig som ser en intressant utmaning i att hjälpa oss förverkliga agendan och visionen.
Förutom forskningsprojekt arbetar teknikområdena med erfarenhetsutbyten, seminarier, studieresor och liknande. Som forskningschef ansvarar du för verksamheten inom ett antal sådana teknikområden, och även för samarbete mellan de olika områdena. I arbetet kan också ingå att delta i olika nätverk inom eller utanför Sverige, i satsningar på utbildning, att koordinera forskningsprogram eller liknande. Du har nära kontakter med våra medlemsföretag, forskningsutförare och forskningsfinansiärer.


Du bör ha industriell erfarenhet, vara drivande och ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, även på engelska. Du ska vara initiativrik, ha god administrativ förmåga och kunna hantera många uppgifter samtidigt. Fördjupade kunskaper inom analytisk kemi, oförstörande provning, standardisering eller andra för stålindustrin relevanta områden är meriterande. Doktorsexamen och/eller egen forskningserfarenhet är också meriterande.

För ytterligare information:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, eller
Lars-Henrik Österholm, forskningschef
lars-henrik.osterholm@jernkontoret.se

Ansökningar sänds senast
den 7 augusti till:

Jernkontoret
Att: Gert Nilson
Box 1721
111 87 Stockholm
eller till e-postadress enl. ovan