EU säger nej till frysta utsläppsrätter

EU-parlamentet säger nej till förslaget om att tillfälligt frysa utsläppsrättigheter för växthusgaser. EU-kommissionen hoppades annars att frysningen skulle pressa upp priset och få fler att satsa miljövänligt. (TT)

Jernkontorets kommentar:

Stålindustrin välkomnar EU-parlamentets beslut att avslå från EU-kommissionens förslag om att vänta med försäljningen av 900 miljoner utsläppsrätter (så kallad backloading).

Inom EU är utsläppshandelssystemet det främsta styrmedlet för minskad klimatpåverkan. Systemets syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen till en given nivå för de sektorer som ingår. Systemet är marknadsbaserat och priset på utsläppsrätterna reflekterar utbud och efterfrågan. Dagens relativt låga prisnivå (<5 euro/ton) har gjort att vissa politiker och opinionsbildare krävt förändringar i systemet. Det föranledde EU-kommissionen att lägga fram förslaget om närmast panikartade ingrepp i utsläppshandelssystemet där bland annat backloading ingår.

Förslaget löser inte klimatfrågan, det endast ökar kostnaden för deltagarna i systemet. Industrin efterlyser i stället en samlad och klok diskussion vad gäller EUs miljö- och klimatambitioner bortom 2020 och hur vi kan kombinera dessa med tillväxt och välstånd för Europa.

Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland i energi-, klimat- och miljöfrågor. Däremot tror vi att det är fel att ändra ett fungerande system för att uppnå kortsiktiga effekter med tveksamt bidrag till det övergripande målet.

För ytterligare information:

Peter Salomon, kommunikationsdirektör
peter.salomon@jernkontoret.se, tel. 08-679 17 60